uw accountant

Jaarrekening

Het samenstellen van een jaarrekening behoort ook tot de dienstverlening van ons kantoor. Voordat wij hier toe overgaan willen wij graag met u in overleg wat u met de jaarrekening doet? Veel ondernemers gebruiken de jaarrekening niet binnen hun eigen onderneming! Redenen om de jaarrekening te laten opstellen liggen extern en niet binnen de bedrijfsvoering. ZZP-er, éénmanszaak en VOF zijn niet verplicht een jaarrekening op te stellen, dus waarom zou u daar geld voor betalen?? Uiteraard hebben rechtspersonen wél wettelijke verplichtingen waar het de jaarrekening betreft, maar deze hoeven niet vertaald te worden in ellenlange jaarrekeningen met vele pagina’s toelichting die nooit bekeken worden…

Wij staan voor rapporteren vóór de ondernemer. Informatie die ook gebruikt wordt binnen uw onderneming. Gebruik makend van stuurinformatie en kengetallen, toegespitst op uw onderneming, en in samenspraak met u bepaald. Uiteraard houden we rekening met wettelijke bepalingen en regelgeving. Bij voorkeur rapporteren wij alle voor u van belang zijnde gegevens op één A4, kort en overzichtelijk, waardoor voor u als ondernemer de informatie snel bruikbaar is.

Tevens zal u periodiek bijgestaan worden om te komen tot een positieve ontwikkeling van de kengetallen binnen uw onderneming. Advies op het gebied van de keuze van grondslagen van waardering, de wijze van waarderen van balansposten en balansoptimalisatie zijn vanzelfsprekend binnen onze dienstverlening. Graag gaan wij het gesprek met u aan!! Neem contact met ons op.