uw accountant

Stamrecht of pensioen BV

Stamrecht-BV en Pensioen-BV hebben verplichtingen die uiteraard nagekomen moeten worden. Aangezien er sprake is van een besloten vennootschap zal ook aan de wettelijke verplichtingen voldaan moeten worden die bij deze rechtvorm horen. Maar laten we dat dan wel op een efficiënte wijze doen!

Een jaarrekening kan ook maximaal 15 pagina’s beslaan, de publicatie kan (onder voorwaarden) vervangen worden door een accountantsverklaring en de aangifte vennootschapsbelasting kan ook kort en bondig. En de financiële administratie bestaat vaak niet uit meer dan 100 bankmutaties! Waarom zou deze totale dienstverlening  dan zo duur moeten zijn? Graag maken wij afspraken met u over oplevering van de administratie en wijze van rapporteren zodat bovengenoemde werkzaamheden mogelijk voor rond de € 1.000 (exclusief BTW) voor u kunnen worden verzorgt! Neem contact met ons op voor een kennismaking.

Indien het stamrecht of het pensioen ook daadwerkelijk uitkeert dan verzorgen wij ook voor u de salarisadministratie. Gezien de eenvoud en het herhalende karakter van de handelingen wordt deze verloning voor u verzorgt voor een bedrag van € 150 per jaar (exclusief BTW).