uw accountant

Administratie

De financiële administratie is de bloedbaan van uw onderneming. Goed ingericht zorgt het ervoor dat de benodigde informatie aanwezig is om te komen tot goede beslissingen voor uw onderneming. Gekoppeld aan een goede rapportering aan de ondernemer kunnen investeringsbeslissingen, financieringsbehoeften of rendementsverbeteringen allen efficient beoordeeld worden, zo lang uw financiéle administratie maar op orde is.

Natuurlijk verzorgen wij uw finaniële administratie op efficiente wijze. Hierbij maken wij gebruik van online boekhoudsoftware, waarbij uiteraard een koppeling gemaakt wordt met uw bankrekening (indien uw bankinstelling dit faciliteerd). Indien dit niet het geval is, kunnen financiële gegevens geimporteerd worden, zodat ‘inkloppen’ van financiële gegevens overbodig is. Indien mogelijk zullen ook uw verkoop-, inkoop-, en kasmutaties worden geimporteerd.

Na verwerking van uw financieële administratie wordt de aangifte omzetbelasting digitaal voorbereid, en na uw goedkeuring, verzonden naar de belastingdienst.

Uiteraard heeft deze digitale werkwijze voor u een positieve invloed op de prijs van de dienstverlening. Na inventarisatie van uw financiële administratie worden AFSPRAKEN gemaakt over de dienstverlening zodat u niet achteraf verrast wordt met hogere rekeningen dan afgesproken. Mochten zich uitzonderlijke situaties voordoen dan zal dit uiteraard VOORAF met u besproken worden.